top of page

Urtemplet: Tenninge Hälsocenter

Vi äger en skogsfastighet - Tenninge Gård - strax utanför Furudal med 115 hektar av skog, åker och sjö för att bygga ett hälsocenter som ligger i en naturligt läkande miljö där vi har tillgång till rent vatten, vildväxande medicinska örter och egenproducerad ekologisk mat.

Hälsocentret blir en plats där vi normaliserar att personer med kroniska sjukdomar så som autoimmuna, cancer, utmattningssyndrom och mentala besvär återställer sin vitalitet och livsglädje.

Denna naturmiljö kommer att hjälpa människor i dessa tillstånd eftersom de behöver tillgång till högsta kvalitet av mat, vatten och luft. De får njuta av naturlig tystnad och frid då det inte finns några grannar, större vägar eller tågspår i närheten. En subtil bonus är att det finns betydligt mindre strålning vilket bidrar till den läkande atmosfären. Närvarande gemenskap och inspirerande landskap. Dessa medel i kombination med väl utvalda metoder så som andningsövningar, massage, fysioterapi, qi-gong, mindfulness, hälsokost, skogsbad och även trädgårdsarbete som terapiform kommer få klienterna att höja sin livskvalitet och förhoppningsvis tillfriskna så mycket att de kan återfå sin självständighet och en värdigare vardag.    

Vi skapar denna plats där människor fritt får utforska hälsa och allt vad det innebär inom ett helhetsperspektiv, dvs att vi inte fokuserar enbart på symptom men att vi möter hela människan på mentala, fysiska och själsliga plan. Vi ser symptom och fysiska uttryck som signaler från kroppen om att någonting behöver justeras. Vi möter personen precis där den befinner sig och arbetar därifrån för att uppnå själslig och fysisk balans och harmoni. På så vis bjuder vi in livet igen.

Det kommer inte att vara möjligt att tjäna pengar på individens sjukdomstillstånd med till exempel farmaceutiska mediciner. Poängen är att klienten ska vistas på platsen så kort tid som möjligt och använda så lite tillskott som möjligt. Med hjälp av omgivningen får klienterna verktyg och stöd för att framförallt kunna läkas inifrån. Vistelsen hos oss kan med fördel även vara ett komplement till en redan existerande medicinsk behandling då vi har förståelse för att medicinsk behandling i vissa fall är livsnödvändig.

Varje dag är en ny möjlighet för att upptäcka kroppens och livets hemligheter. Med varje klient följer vi utvecklingen med videodokumentation och journal. Efter långa perioder kommer vi sakta men säkert fram till ett program som säkerställer individens överlevnad på en helt naturlig väg. Vår ambition är att kunna bidra till forskningen inom motor-neurologiska sjukdomar så som ALS, MS, fibromyalgi, parkinson och även utmattningssyndrom.

Inspirationen till det här projektet är en av grundarnas egna livsresa med en så kallad obotlig sjukdom som heter ALS, varpå han har en långsam variant av diagnosen som han fick i september 2018. ALS drabbar vanligtvis människor över 50 års ålder, med enbart 5% chans att överleva längre än 5 år med sjukdomen. Första diagnosen fastställdes ca år 1840 så det är en relativt ny sjukdom inom vården, vilket är anledningen till att man ännu inte hittat ett pålitligt botmedel. Däremot finns det 44 stycken godkända fall där hälsan till 100% återställts till följd av diet/detox, andlig praktik och fysioterapi. Den långsamma degenerationen av hans kropp har gett många insikter samt möjligheten att  utforska livskraften och dödskraften. Många metoder så som diet, andningsövningar, rörelse, örtmedicin mm har lett till en förhöjd livskvalitet vilket i detta tillstånd är extremt viktigt. Att fridfullt kunna leva med denna sjukdom och välkomna döden utan rädsla stärker själen och hjälper en inse att livskraften existerar bortom det fysiska och bortom tiden.

Hälsocentret består av två huvudbyggnader och två mindre paviljonger som är sammankopplade med broar. Första huvudbyggnadens entréplan har stor matsal, kök och orangeri mot syd. På andra våningen finns en stor öppen sal för gruppaktiviteter. I den andra huvudbyggnaden finns duschar, toaletter och tvättstuga. På andra våningen finns rehabiliterings gym och behandlingsrum.

Hälsocentret blir omringat av en småhusby där klienter, terapeuter och andra personer som arbetar på platsen kommer att bo. Det kommer även att finnas ett utomhus gym, gemensam odling/växthus, camping och bastu-spa.

Från våra 80 hektar skog ska vi skörda vårt eget virke för att bygga husen med. Vi kommer även att bygga med lera och stora stenblock och även det finns på marken. Platsen är helt oberoende av externa el och vattenkällor. Vi kommer vara helt självförsörjande genom att använda solpaneler, små vind och vattenkraftverk. Vi tar hand om alla utsläpp och återskapar energi därifrån med  biogasanläggningar.   

Vi har rent källvatten som kommer att bevattna våra grödor i växthus och på friland. Där kommer vi att odla näringsrik ekologisk föda med hjälp av permakultur. Runtom på marken planterar vi  mycket fruktträd och bärbuskar. Vi kommer att jaga vilt i skogen samt ha djurhållning för att ha tillgång till högsta kvalitet kött. Vi kommer att börja odla på mindre skala redan i år, det vill säga örtträdgård, fruktträd, bärbuskar, perenner och grönsaker kommer att planteras ut. Vi vill påbörja processen av bygget av den första huvudbyggnaden våren 2024. Det vill säga jämna marken och ansöka om bygglov. Vi önskar kunna på börja bygget av huvudbyggnaden samt det stora växthuset sommaren 2024.

För att säkerställa ekonomisk självständighet samt sprida budskapet till en större allmänhet ska vi erbjuda intensiva workshop veckor med djupdykning i hälsokost, naturupplevelser, rörelsekonster och verktyg för mental hälsa mm. Här bjuder vi in olika lärare som undervisar både terapeuter och deltagare. Samt bjuder vi in representanter från olika ursprungskulturer för att få perspektiv och djupare insikter om hur vi kan leva i harmoni med naturen som en grundsten för kollektiv hälsa och välbefinnande.

Teamet består av Johan Manse 29 år, grundare till projektet med erfarenhet inom eko konstruktion, permakultur, örtmedicin samt fotograf. Självlärd inom hälsa efter att ha fått diagnosen ALS för fem år sedan.

Vi har startat en insamlingsstiftelse vid namn “Vita Korpen” vilket kommer att äga gården och vi har startat ‘Solfors Ekoby ekonomisk förening’ vilket kommer driva verksamheten. Detta ger projektet en lång livstid genom att vara oberoende av privat ägande och istället följer stiftelsens syfte och stadgar. Besök vitakorpen.org för att läsa mer.

Detta projektet är en investering för våra kommande generationer att leva i harmoni med naturen och därigenom kunna leva så friska liv som möjligt. Långsiktigt rör vi oss mot en kultur och livsstil där kroniska sjukdomar inte längre manifesteras.

Du kan bidra genom att skicka din donation till bankgiro:
5882-3451 INSAMLINGSSTIFTELSEN VITA KORPEN.
Om du vill donera med Bitcoin skicka till denna adress:
bc1qt8g9keg8ynw2xk0p4h48kt9kwl36uacl92qkgf

bottom of page