top of page

Drömmen lever. 

Platsen heter Tenninge Gård. Den innefattar 115ha av skog, sjö och åker med en fors som flödar igenom marken. Garden är helt off-grid med inga grannar, bilvägar eller tågspår i närheten. Lugnet är påtaglig. 


Platsen drivs av en vision om att skapa utrymme för en enhetskultur att långsamt växa fram. Att dela en annan berättelse än den separations-myten som delas i samhället. 

I grunden innebär detta att aktivt skapa en trygg och fri plats för den Heliga Elden att få brinna. 

Med Elden som utgångspunkt och vägledare, manifesteras denna kultur genom oss. 

Informationen till kulturen vi bygger finns i djuren och i växterna som lever här. 

Vi observerar landskapet och lyssnar till platsens dröm. 

Vi lever med våra förfäder i åtanke och hämtar inspiration från deras livsstil och anpassar den till dagens värld. 

Vi lever också med våra barnbarn i åtanke och lever på ett sätt idag som de kan också leva på i framtiden. 

Vi strävar efter en tidlös kvalitet i alla våra uttryck.

Vi ser det gudomliga i det materiella för att undvika ett omedvetet konsumerande. 


Vi ska bygga ett hälsocenter och flera småhusbyar för att förverkliga denna vision. Därför det krävs ett närvarande dynamisk gemenskap för att få visionen att leva vidare i flera generationer. Det krävs daglig nyfikenhet och utforskande. 

Vi hedrar livet genom att hålla vattnet, luften och jorden så rent som möjligt. 


Drömmen lever. 

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Dao de jing #30

The most fruitful outcome Does not depend on force

4 Directions

"Looking behind I’m filled with gratitude. Looking forward I’m filled with vision. Looking upwards, I’m filled with strength. Looking within I discover peace." ~ Q’ero Nation

Choices

Regarding plant medicines, we can either: Prohibit, foolishly. Neglect, ignorantly or arrogantly. Abuse, for selfish purposes. Master, for cultural and collective wellbeing.

bottom of page