top of page
Untitled.png

§ 3. STIFTELSENS SYFTE OCH ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att verka för pånyttfödelsen av en respektfull och ömsesidig relation med Moder
Jord och alla hennes varelser samt ett omhändertagande av elementens renhet. Stiftelsen ämnar
stödja personer och organisationer vars insatser verkar för natur och människa i harmoni.

Stiftelsens ändamål är att:
• Främja insatser vars fokus är i samklang med ett holistiskt perspektiv, det vill säga betonar
vikten av helheten och det ömsesidiga beroendet av dess delar.

• Främja insatser som motverkar utanförskap, ensamhet eller liknande, gärna genom naturens kraft.

• Främja insatser som fokuserar på att låta människan bestämma om sin egen hälsa med
exempelvis alternativ behandling och medicin främst i ett holistiskt perspektiv.

• Främja utbildning, utveckling och forskning i enlighet med syfte och ändamål.

• Främja insatser med ett förenande kulturellt perspektiv.

• Främja insatser med hållbar energiproduktion.

• Främja insatser som etablerar självförsörjande system och eliminerar avfall/förorening
genom permakultur eller liknande.

• Främja insatser med fokus hållbarhet, det vill säga goda sociala livsbetingelser utan att
människans existens och förverkligande i samhället utarmar ekosystemens funktioner, så
som cirkulär ekonomi eller liknande.

• Samverka med andra stiftelser och organisationer.

• Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.

• Driva egna insatser i enlighet med syfte och ändamål.

• Hyra, köpa, äga, driva och sälja mark eller fastigheter som används i syfte att verka för
stiftelsens syfte och ändamål.

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

COMING EVENTS-2023

Mars

Season preparations, planning, and gatherings.

April

Self-Sustainable TinyHouse on Wheels build and workshop

May

Various events

and workshops

June

Various events and retreats.

Development meeting.

July

Festivals, gatherings, and village 

celebrations

August

Various events

and workshops

Events
About us

Founding Wildhearts

213652805_2975723732747481_6496670097898812443_n.jpg

JohaN Manse

aliba.jpg

Fredrik Brunnberg

Founding members of the Vita Korpen Foundation are Mr.Johan Manse And Mr.Fredrik Brunnberg.

 

Investor and visionary entrepreneur Johan Manse. Johan is fighting with ALS and his main goal through this journey has become to enlighten the human out of suffering and disconnection through spiritual healing, herbal medicine, and physical practices to come back to our senses. He mainly works as a spiritual mentor and investor for the project as his movement is partly limited. A true hero. An amazing friend and a stubborn fighter.

Investor and visionary entrepreneur Fredrik Brunnberg. Fredrik is running most of the projects regards infrastructure and solution calling work. He has a long carrier in all areas of building and walks of life and leads in a humble and inclusive way. He works creatively and unconventionally and one of his goals is to pioneer in off-grid nature villages. Low to Zero living costs. Living with the elements. And new business models to free the people.

"In short. The idea is to buy the land to protect it. Create a sustainable life and culture. Become independent and off-grid and contribute to society as a safe and resilient exploration hub among other positive outcomes that come with community responsibility on a sustainable level."

 

Untitled.png
Services
Donations

HELP US TO SPREAD OUR
VISION AND KNOWLEDGE

Contact
bottom of page